Atgyweirio a Thrwsio Pethau

Join in!Volunteer!Start a Cafe!

Mae Caffi Trwsio Cymru yn agor ac yn cefnogi caffis trwsio ledled Cymru.

Data Amser Real

  • Mae hwn yn ddata byw amser real o'r holl leoliadau sy'n cymryd rhan gan ddefnyddio ein cyflwyniadau atgyweirio ar-lein
  • Mae hwn yn ddata byw amser real o'r holl leoliadau sy'n cymryd rhan gan ddefnyddio ein cyflwyniadau atgyweirio ar-lein

Data Amser Real

  • Mae hwn yn ddata byw amser real o'r holl leoliadau sy'n cymryd rhan gan ddefnyddio ein cyflwyniadau atgyweirio ar-lein
  • Mae hwn yn ddata byw amser real o'r holl leoliadau sy'n cymryd rhan gan ddefnyddio ein cyflwyniadau atgyweirio ar-lein

Caffi Trwsio Cymru yn agor ac yn cefnogi caffis trwsio ledled Cymru.

Yn eu ffurf symlaf, mae caffis atgyweirio yn ddigwyddiadau dros dro a gynhelir ar ddyddiadau rheolaidd lle gall y gymuned leol gael eu heitemau cartref sydd wedi torri i gael eu trwsio am ddim gan wirfoddolwyr.

Mae'r mathau o bethau rydyn ni'n eu trwsio yn cynnwys dillad, trydan cartref, technoleg, gwaith coed, teganau plant, dodrefn, beiciau.

Ein Digwyddiadau Nesaf

Ein Gwerthoedd

Lleihau Gwastraff

Mae caffis trwsio yn helpu eitemau cartref i gael bywyd hirach trwy eu trwsio yn hytrach na'u taflu. Mae hyn yn lleihau faint o ddeunyddiau crai ac ynni sydd eu hangen i wneud cynhyrchion newydd. Mae'n lleihau allyriadau CO2 drwy ailddefnyddio yn lle gwaithgynhyrchu cynhyrchion newydd.

Rhannu Sgiliau

Trwy hyrwyddo diwylliant atgyweirio ac yn gwahodd pob un o'n hymwelwyr i eistedd gyda thrwsiwr gwirfoddol, mae caffis trwsio yn dangos gwerthfawrogiad o'r bobl sydd â gwybodaeth ymarferol ac yn sicrhau bod y sgiliau gwerthfawr hyn yn cael eu trosglwyddo.

Cydlyniant Cymunedol

Mae caffis trwsio yn hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol yn y gymuned trwy gysylltu trigolion lleol o gefndiroedd gwahanol iawn a gyda gwahanol gymhellion â'i gilydd trwy ddigwyddiad ysbrydoledig a di-allwedd.

Partneriaid